De algemene voorwaarden voor Danielle Ducheine kunstenaar van kleurrijke kunst en portretten.

Algemene Voorwaarden voor Kunstenaar Kleurrijke Portretten

 1. Beschrijving van de Diensten

  • Als kunstenaar zal ik kleurrijke portretten vervaardigen op basis van jouw specificaties en wensen.
 2. Prijzen en Betalingen

  • De prijs voor het portret wordt vooraf overeengekomen en is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het kunstwerk.
  • Betalingen dienen vooraf te worden gedaan en prijzen van de kunstwerken staan vast
 3. Intellectueel Eigendom

  • Het intellectuele eigendom van het kunstwerk blijft bij de kunstenaar en ook gebruik van de afbeelding voor andere doeleinden
 4. Aanpassingen en Wijzigingen

  • Kleine aanpassingen aan het kunstwerk zijn mogelijk zonder extra kosten, maar grootschalige wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen.
 5. Levering en Verzending

  • De leveringstermijn wordt vooraf afgesproken. Verzendingskosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
 6. Annulering en Terugbetaling

  • Bij annulering worden eventuele kosten voor reeds gemaakte werkuren in rekening gebracht.
  • Restitutie is niet mogelijk nadat het werk is gestart.
 7. Aansprakelijkheid

  • Ik ben niet aansprakelijk voor schade aan het kunstwerk na levering.
 8. Privacy en Gegevens

  • Eventuele persoonlijke gegevens die worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld.
 9. Toepasselijk Recht

  • Geschillen worden beheerst door [noem hier het toepasselijke rechtsgebied].
 10. Slotbepalingen

  • Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de klant en de kunstenaar en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.